Hei! Käytämme sivustollamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Etusivu / Rekisteriseloste
Espoo, Järvenpää, Imatra & Lappeenranta

Rekisteriseloste

Arita autoliikkeiden tietosuoja- ja rekisteriseloste

Arita Autoliikkeet noudattavat voimassa olevaa EU:n tietosuojalakia (GDPR) henkilötietojen käsittelyssä. Alla on yrityksen tietosuoja- ja rekisteriseloste, josta käy ilmi miten henkilötietoja ja siihen liittyviä muita tietoja käsitellään.

Päivitetty 24.5.2018

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Arita Espoo Oy                     Y-tunnus: 2671564-5             Osoite: Niittymaantie 8, 02200 Espoo

 

Järvenpään Auto-Arita Oy     Y-tunnus: 1736574-3             Alhotie 8, 04430 Järvenpää     

 

Saimaan Auto-Arita               Y-tunnus: 2248090-6             Toikansuontie 8, 53500 Lappeenranta

 

Verkko-osoite: www.arita.fi

Yhteyshenkilö: Tomi Orava, tomi.orava@arita.fi

 

2. Rekisterin nimi

Arita asiakasrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi.

Aritan yllämainitut autoliikkeet tai sen erillisellä sopimuksella valtuuttama yhteistyökumppani käyttää Aritan asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakassuhteen jatkuvaan hoitoon ja ylläpitoon;

Yrityksen palveluiden toteuttamiseen;

Asiakastilaisuuksien ja -tapahtumien varmentamiseen;

Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;

Markkinointiin;

Mielipide- ja markkinatutkimuksiin;

Segmentointiin ja profilointiin;

Liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin; sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

 

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Catamount-konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:

palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen Arita autoliikkeiden ja asiakkaan välillä

Aritan autoliikkeiden tai niiden yhteistyökumppanin oikeutettuun etuun silloin kun henkilötietoja käsitellään markkinointitarkoituksissa

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;

Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;

Palveluiden ja tuotteiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot;

Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot;

Rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;

Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;

Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten;

Rekisteröidyn yhteydenotot asiakaspalveluun ja muu rekisteröidyn kanssa käyty viestintä;

Ajoneuvoon liittyvät tiedot, kuten: auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero, muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot, ajetut kilometrit ja muut tarvittavat käyttötiedot, ajoneuvon tarjous- ja ostotapahtumat sekä huolto- ja muut toimenpiteet, auton vaihtosuunnitelma ja koeajoa koskevat tiedot.

Sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;

evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;

yhteistyökumppaneilta;

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä; sekä VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, Trafin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa seuraavien yritysten kesken:

Arita Helsinki Oy, Arita Espoo Oy, Järvenpään Auto-Arita Oy ja Saimaan Auto-Arita Oy. Tietoja luovutetaan tarvittaessa Catamount Oy:n ja Oy Sports Car Center Ab:n valikoiduille yhteistyökumppaneille ajoneuvon takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen, suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja voidaan myös luovuttaa tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin muille Catamount-konserniin kulloinkin kuuluville yhtiöille sekä liiketoimintasiirron yhteydessä vastaanottavalle yritykselle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen.

 

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Aritan Autoliikkeelle.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Autoliikkeelle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja

suoramainontaa, profilointia ja segmentointia, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä

markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä rekisteröity voi olla yhteydessä kirjallisesti Autoliikkeeseen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimistoon, tarkemmat tiedot valituksen tekemisestä löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Henkilörekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Henkilötiedot hävitetään automaattisesti 10 vuoden jälkeen, mikäli asiakassuhde ei ole ollut aktiivinen. Palvelun käytön lopettamisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia tai profilointia.

 

 9. Evästeet

Arita käyttää ja kerää sivustoillaan evästeitä ja käyttää vastaavia tekniikoita. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Voit poistaa evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

Jaa artikkeli

Jaa sivu sähköpostilla itsellesi tai kaverillesi

Vastaanottaja saa sähköpostiinsa viestin, jossa on linkki sivulle.

Viestin sisältö:

Hei, katso tämä mielenkiintoinen sivu!

Sähköposti on lähetetty syöttämääsi osoitteseen.

Tarkista puuttuvat tai virheelliset tiedot.

Automyynti:


Arita Espoo

0300 472218

Järvenpään Auto-Arita

020 7580 700

Saimaan Auto-Arita Imatra

0300 472 200

Saimaan Auto-Arita Lappeenranta

0300 472 216

nwdb