Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Arita Herttoniemi Oy, Mekaanikonkatu 16, 00880 Helsinki
Rekisterin nimi: Arita Herttoniemi Oy markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan nimi, sukupuoli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, auton rekisterinumero. Tietosisältöön kuuluu myös asiakaskohtaiset auto- ja tapahtumatiedot sekä asiakkaalta kysytyt mielenkiinnon kohteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itseltään saadut tiedot, julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit.
Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa seuraavien yritysten kesken:

Arita Herttoniemi Oy, Arita Helsinki Oy, Arita Espoo Oy ja Auto-Hatakka ja Järvenpään Auto-Arita Oy

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Järjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Arita Herttoniemi Oy, Mekaanikonkatu 16, 00880 Helsinki